Старобългарски речник
покор҄ень 
покор҄ень -ꙗ ср Покорство, покорност, подчинение се сѫтъ дѣла. алъкане ... съмѣрене. покорене СЕ 69b 24—25 он же покоренї стааго конона досел прѣбꙑшꙙ С 53.19 на покаꙁан покореню С 321.27—28 вѣдѣ бо ваше покорен С 495.4—5 Изч СЕ С Гр ὑποταγή πειϑήνιον покорен покорене Нвб покорение остар ВА ЕтМл Срв покорност ОА АК НГер БТР АР покоряване ОА НГер АР