Старобългарски речник
поклонт сѧ 
поклонт сѧ -поклонѭ сѧ -поклонш сѧ св 1. Наведа се, наклоня се нѣсмъ достонъ поклонь сѧ раꙁдрѣшт. ремене рѣвемъ его М Мк 1.7 З А СК Б ꙇсъ же нꙁъ поклонь сѧ пръстомь псааше на ꙁем М Йо 8.6 З.Срв. Йо 8.8 М З 2. Направя поклон, поклоня се патрархъ ... поклонтъ сѧ колѣнома поклѧкъ. прѣдъ стмъ крст(о)мъ Е 31а 2 поⷫ҇ вьꙁложь ѹрарь ... поклоньша сѧ ... молтъ сѧ бѹ СЕ 38b 7 3. Поклоня се като израз на богопочитание, на религиозен култ поклонѩтъ сѩ емѹ цѣрі ꙁемльстії СП 71.11 прідѣте поклонімъ сѩ і пріпадѣмъ емѹ СП 94.6 поклон҄ѭ сꙙ кѹмремъ С 7.9 богомъ вашмъ не слѹгѹмъ.  капштѹ ꙁлатѹ не поклонмъ сꙙ С 129.22—23 поклонт сꙙ огню С 256.30 поклон сѧ рабъ неклю(мъ) сумеон първое въ църкв БН 4. Изразя почит с поклон сѫште же въ кораб пршедъше поклоншѧ сѧ емѹ М Мт 14.33 З А СК ѹꙁьрѣвъ же са ꙁ далее. тее  поклон сѧ емѹ М Мк 5.6 З отъц наш въ горѣ се поклоншѧ сѧ М Йо 4.20 З да поклонѧтъ сѧ емѹ въс ангел бж Е 6б 10 поклонмъ сѩ на мѣстѣ. їдеже стоѣсте ноѕѣ его СП 131.7 поклонѭ сѩ къ цркві свтѣї твоеї СП 137.2 поклонвъша сꙙ аб ꙁдоста С 198.22—23 желааше ѹбо поклонт сꙙ мѹ С 298.10 Образно. въсѣ ꙁемлѣ да поклоніті сѩ і поетъ тебѣ СП 65.4 5. Покоря се, подчиня се прꙁьр на раба твоего сего ... поклоньша сѧ подъ стѫѭ деснцѭ твоѭ СЕ 41а 20—21 ра нꙑнѣ прблжт сѧ. рабѣ твоемь семь. поклоньшмь сѧ подъ мѧ твое СЕ 35а 9—10 6. църк Начин за покаяние, изразен в свеждане на главата и свиване на тялото в кръста аще кꙿто въ цркве съпѧ ... да поклонтъ сѧ на день р҃ СЕ 105а 8—9 7. Ида на поклонение бѣахѫ же елⷧ҇н едн отъ въшедъшхъ. да поклонѧтъ сѧ въ праꙁдьнкъ М Йо 12.20 З А поклонт сѧ на колѣнѹ γονυπετέω, κλίνω τὰ γόνατα, τίϑημι τὰ γόνατα Коленича поклоньше сѧ на колѣнѹ прѣдъ нмь. рѫгаахѫ сѧ емѹ М Мт 27.79 З А СК прде еднъ ꙇ поклонь сѧ емѹ на колѣнѹ въпрашааше  М Мк 10.17 З поⷫ҇ поклонꙿ сѧ на колѣнѹ. творⷮ҇ моⷧ҇ СЕ 61b 3 М З А СК Б Е СП СЕ К С БН Гр κύπτω κατακύπτω προσκυνέω μετάνοιαν βάλλω κάμπτω συντάσσομαι συμπροσκυνέω προσκυνεῖν δύναμαι поклант сѧ поклоніт сѧ Вж. при поклонт Нвб