Старобългарски речник
поꙁорще 
поꙁорще ср 1. Арена, театър анꙿтоннъ рее да веденъ бѫдетъ на поꙁорште къ ꙁвѣремъ С 166.9 г боже ... съпасꙑ еклѫ отъ огн҄ѣ.  отꙿ поꙁоршта ... ѹслꙑш насъ С 179.11 народѹ же хотꙙштѹ поꙁоръ съборънꙑ творт ... ц отъ стратга пршедъше ... рѣшꙙ. не даждъ глаголат мꙋ да не вьлѣꙁѫтъ на поꙁоршт. плштъ  въꙁскан о н҄емъ бѫдетъ С 131.2 2. Зрелище, гледка поꙁорште бꙑвъшѫ мров.  агг҄еломъ  ловѣкомъ. съпадъшхъ вьꙁдвгошꙙ С 97.12 3. Прен. Поприще, област на действие на поꙁорште мръно. тоаахъ граахъ  трѹждаахъ сꙙ С 63.9 Изч С Калка от гр ϑέατρον поꙁорште Нвб позорище книж остар ОА ВА ЕтМл РРОДД