Старобългарски речник
поꙁдѣ 
поꙁдѣ нареч 1. Късно, в напреднал час от денонощието ꙇ ѣко поꙁдѣ бꙑстъ схождааше вонъ ꙁ града М Мк 11.19 З ꙇ ѣко поꙁдѣ бꙑстъ. съндѫ ѹенц его на море М Йо 6.16 З А 2. Късно, със забавяне, със закъснение ꙇ велкꙑ плодъ покаꙁаѩ. ꙇсповѣданьѣ. поꙁдѣ вѣровавъ. а скоро ісповѣдавъ. послѣжде прішедъ. ꙇ прьвѣе сѧ вѣньавъ К 11b 32 смъ поꙁдѣ нѣкъгда въ слѹха въшедъшемъ С 188.12 се бо грѣха не мѫтъ (!) же скорѣ въстат. а же поꙁдѣ ꙁаꙁора бꙑ пльно бꙑло С 443.23—24 поꙁдѣ ꙁѣло нощьѭ ἑσπέρας βαϑείας ἐπιλαβούσης Късно през нощта жена. детъ к н҄емѹ. поꙁдѣ ꙁѣло ноштѭ С 515.8 поꙁдѣ сѫщѹ [сѫщ], поꙁдѣ бꙑвъшѹ [бꙑвъш] οὔσης ὀψίας, ὀψίας γενομένης На мръкване, когато се свечери поꙁдѣ же бꙑвъшю. егда ꙁахождаше слъньце. прношаахѫ къ немѹ вьсѧ недѫжънꙑѩ  бѣсънꙑѩ М Мк 1.32 З сѫшт же поꙁдѣ вь тъ день ... прде съ М Йо 20.19 А О поꙁдѣ же бꙑвъшю. прде лкъ богатъ отъ арматѣѩ М Мт 27.57 З, А. Срв. К14b 5 К14b 19 С453.9—10 С452.27 М З А СК О К С Гр ὀψέ ὀψία βραδέως Нвб позде остар ВА Срв поздно остар НТ НГер ЕтМл