Старобългарски речник
пожелань 
пожелань -ꙗ ср Желание, стремеж, пожелаване да бꙑ кто бв ѹгодлъ.  остлъ отъ всеѧ скврънꙑ дшѫ своѭ.  отъ прѣльст мра сего ...  пожеланьꙗ мѣню С 570.24 Изч С Нвб пожелание ОА ВА ЕтМл БТР АР