Старобългарски речник
подъсꙑпат 
подъсꙑпат -подъсꙑплѭ -подъсꙑпл҄еш св Насипя, посипя под нещо повелѣвъ брьсел тлъено подъ хрьбьтъ блаженааго мѫенка подъсꙑпат С 104.27 Изч С Гр ὑποστρώννυμι Нвб подсипя ВА НТ НГер ЕтМл Срв посипя ОА АК ЕтМл БТР АР РБЕ