Старобългарски речник
подърꙑт 
подърꙑт -подърꙑѭ -подърꙑш св Подкопая нещо откъм долната му страна, подрия не б оставлъ подърꙑт храма своего М Мт 24.43 З А СК не бі далъ подьрꙑті домѹ своего А Лк 12.39 Изч М З А СК Гр διορύσσω подьрꙑті подърът Нвб подрия, подривам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА