Старобългарски речник
подъпадат 
подъпадат -подъпадаѭ -подъпадаш несв Подчинявам се, покорявам се, намирам се под властта на някого или нещо [прен.] то . же подъпада (погр. вм. подъпадаатъ, Север., с. 504, бел. под линия) твомъ прьстомꙿ. то л не подъпадатъ тво деснц С 504.8, 9 Изч С Гр ὑποπίπτω Нвб подпадам ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ