Старобългарски речник
подънебесьскъ 
подънебесьскъ -ꙑ прил същ подънебесьскаꙗ ж ед ср мн ἡ ὑπὸ [τὸν] οὐρανόν Земята, поднебесният, земният свят ѣко бо млън блсцаѭщ сѧ отъ подънебескꙑѩ. на подънебескѫѭ свьттъ сѧ М Лк 17.24 З вьса подънебесъскаꙗ. просвѣтшꙙ сꙙ С 185.30— 186.1 Изч М З С подънебесъскъ подънебескъ Нвб Срв поднебесен ОА ЕтМл БТР АР поднебен БТР АР поднебие ср Дюв ЕтМл поднебесие ср ЕтМл