Старобългарски речник
подънебесьнъ 
подънебесьнъ -ꙑ прил Който е под небето, поднебесен, земен ꙁаклнаѭ тѧ ... подънбсънꙑѩ глѫбнꙑ. ѹдръжавъшмь СЕ 52b 1 ѣко нѣстъ емѹ брань въ кръв ... къ дховънꙑмъ ꙁълобѣ. подънбснꙑмъ СЕ 93b 26 Изч СЕ Гр ὁ ὑπὸ [τὸν] οὐρανόν подънебесънъ Нвб поднебесен ОА ВА ЕтМл БТР АР