Старобългарски речник
подъкопат 
подъкопат -подъкопаѭ -подъкопаш св несв 1. Подкопая нещо откъм долната му страна, подровя бьдѣлъ ѹбо б  не далъ б подъкопат домѹ своего М Лк 12.39 З СК аще кꙿто ... домъ подъкопаеⷮ҇ ... д҃ лⷮ҇ѣ даⷫ҇ каетⷭ҇ъ СЕ 102b 5—6 подъкопавꙿше стѣнѫ ноштьѭ. вьлѣꙁошꙙ въ манастꙑрь С 557.25 2. Разкопавам, разравям, подкопавам съкрꙑваꙇте себѣ съкровшта на нбсе ... ꙇдеже н тате подъкопаѭтъ н крадѫтъ З Мт 6.20 Изч М З СК СЕ С Гр διορύσσω Нвб подкопая, подкопавам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА