Старобългарски речник
подът 
подът -подъдѫ -подъдеш св Вляза под нещо [образно] нѣсмь достон да подъ стрѣхѫ подъдеш вь нашꙙ дѹшꙙ С 507.3 Изч С Гр εἰσέρχομαι Нвб Срв поѝда, пойда ’тръгна, отида’ диал НГер ЕтМл АР ДА