Старобългарски речник
подъꙁаконьнъ 
подъꙁаконьнъ -ꙑ прил същ подъꙁаконьн м мн οἱ ὑπὸ νόμον Тези, които са подвластни на старозаветния закон богъ бо свого с сꙑна пѹст. рождъшааго сꙙ отъ женꙑ. бꙑвъша подъ ꙁакономъ. да подъꙁаконънꙑѧ скѹптъ С 416.23—24 Изч С подъꙁаконънъ Нвб подзаконен ОА РБЕ