Старобългарски речник
подрѹжь 
подрѹжь -ꙗ ср 1. Жена, съпруга сь бо іѡсфъ ... ьстънамъ бракомꙿ женвъ сꙙ прѣжде.  родвъ сꙑнꙑ страда подрѹжꙗ С 246.16 2. Брачен съюз, съпружество мьнѣ бѫдетъ страдат подрѹжꙗ ... къ семѹ на ꙁем м бесѣдѹш ... а сь небесе ꙁꙙть обѣштаваш м првест С 237.1—2 Изч С Гр γαμετή συζυγία подрѹж Нвб Срв подруга ж диал