Старобългарски речник
подражень 
подражень -ꙗ ср Подражание, уподобяване на някого, подражаване ꙗвѣ стъ. ꙗко хвалꙙште добл҄ꙙ мѫжꙙ въ тъьнѣхъ врѣменехꙿ. не отълѫꙙтъ сꙙ подраженꙗ С 82.8 Изч С Гр μίμησις подражен Нвб подражание ОА ВА АК Дюв ЕтМл БТР АР РБЕ