Старобългарски речник
подобьствь 
подобьствь -ꙗ ср Подобие, сходство. г і ... сътворе ка. по обраꙁѹ твоемѹ ꙇ по подобествью СЕ 10b 4 Изч СЕ Гр ὁμοίωσις подобествь Вж. при подобл҄ень Нвб