Старобългарски речник
подобьнъ 
подобьнъ -ꙑ прил 1. Подобен, сходен, който прилича на друг с есть пръва  большѣ ꙁаповѣдь. вътораа же подобъна е М Мт 22.39 ЗI, А, СК. Срв. Мк 12.31 М З А на подобъна такова мънога (тво) творте М Мк 7.8 З. Срв.Мк 7.13 М З гі къто подобенъ тебѣ СП 34.10 Срв. СП70.19 СП88.9 нѣстъ подобьна тебѣ въ бѕѣхъ (!) гі СП 85.8 подобьно нравомъ жт. прѣмѫдрааго сумеѡна пріобрѣтъ С 557.21— 22 сце въꙁможеш ѹста мѣт. подобьна оного ѹстомъ С 383.12 по пльт одобьнꙑмъ (вж. пльт подобьнꙑмъ, Заимов, Капалдо, с. 535, бел. под линия) вамъ С 258.3 2. Подобаващ, който подхожда, подходящ да мѫтъ ѭ ... къ вꙿсѣко польꙁ подобънѫ СЕ 5а 20 вьсі ѹбо да прістѫпімъ. съ оіштеньемь. ꙇ съ цѣломѫдръствіемь подобномь К 8а 6 сътвормъ мѹ помошть подобьнѫ мѹ С 9.3 съсѫдъ ... божьствънааго твого мура подобьнъ подъѧтꙗ. непотрѣбьнъ ... бꙑстъ С 287.16 даждь нꙑ подобьнѫ мьꙁдѫ С 513.5 3. Достоен, който притежава необходимите качества за нещо посъланъ бꙑстъ гаурлъ подобьнь ѹготоват стѹѹмѹ женхѹ рътогъ С 244.11 подобьн м мн οἱ ἄξιοι Достойните; тези, които притежават необходимите добродетели сто (!) бо подобьнꙑмъ потекѫтъ. а неподобьна вьꙁемьѭштхъ въ бол҄ьшѫѭ мѫкѫ вълагаѭтъ С 421.8 въ врѣмѧ подобьно εὐκαίρως, ἐν καιρῷ εὐϑέτῳ, εἰς εὔκαιρον В сгодно време; в удобен, подходящ момент скааше како  въ подобъно врѣмѧ прѣдастъ М Мк 14.11 З помⷪлітъ сѩ тебѣ въсъ прѣподобъноі вь врѣмѩ подобъно СП 31.6 да обрѧщетъ благодѣть. ꙇ мⷧ҇сть. вь врѣмѧ подобъно помощ СЕ 101b 20 подобьно врѣмѧ εὐκαιρία Сгодно време; удобен, подходящ момент скаше подобъна врѣмен. да  прѣдастъ М Мт 26.16 З, А, СК. Срв.Лк 22.6 М, З;К 6а 4—5 подобьнъ бꙑт ὅμοιός εἰμι, ὁμοιόω, ὁμοιόομαι Приличам на някого или на нещо подобъно естъ црство нбсное. кѹ сѣавьшѹ доброе сѣмѧ А Мт 13.24 У вьсѣкъ кънжънкъ ... подобенъ естъ лвкѹ домовтѹ М Мт 13.52 З А подобно естъ цсрстве нбское. ꙁрънѹ горѹшънѹ М Мт 13.31 З.Срв. Лк 13.19 М З А СК подобъно естъ цсрстве нбское. съкровщю съкръвенѹ М Мт 13.44 З съкажѫ аꙁъ комѹ естъ подобенъ М Лк 6.47 З комѹ ѹбо ѹподоблѭ лкꙑ рода сего. ꙇ комѹ сѫтъ подобьн М Лк 7.31 З бѫдѫ тебѣ подобенъ СП 49.21 жден трѧсавцѭ ... сѫщѭѭ подъбънѫ (погр. вм. подобънѫ, Нахтигал, с. 105, бел. под линия) бѣсѹ СЕ 44b 21 подобенъ естъ пъсѹ СЕ 70а 9 подобъномъ бꙑт глѹхꙑмъ С 165.19—20 Изч М З А СК У СП СЕ К С ЗЛ Гр ὅμοιος παρόμοιος ἐοικώς ἐπιτήδειος προσήκων ἄξιος ἐφάμιλλος μιμητής ὁμόχροος κατά + Accusativus. подобънъ подобенъ подобнъ подѡбнъ Нвб подобен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА