Старобългарски речник
подобьнострастьнъ 
подобьнострастьнъ -ꙑ прил Който проявява същите страсти, слабости [като израз на несъвършената човешка природа] пожрьт м велш  оставт стнѫ ...  въ бестьлѣнꙑхъ мѣсто. тьлѣн пробрꙙштѫ. нъ пае да прѣобждѫ подобънострастъна ловѣка. дьнесь сѫшта а ѹтрѣ ѹмраѭшта С 165.1—2 Изч С подобънострастънъ Нвб подобострастен книж остар ОА ЕтМл РБЕ РРОДД