Старобългарски речник
подобонравьнъ 
подобонравьнъ -ꙑ прил Който има същите белези на нравствеността, същите прояви на духовен живот братьѧ оглашенꙑхъ въ томъ жде манастꙑр. подобонравьнꙑмъ жтмъ жвѫштхъ С 549.16 Изч С Нвб Срв подобен