Старобългарски речник
подлъгъ 
подлъгъ предл вин За означаване, че някой се движи по дължината на нещо: край, покрай тъ шедъ на походѫ подлъгъ рѣкѫ С 146.10 Изч С Гр ἐπὶ τὰς ὄχϑας Нвб Срв по дължината