Старобългарски речник
подвжьнъ 
подвжьнъ -ꙑ прил 1. Усърден, прилежен, старателен, ревностен прѣподобьнꙑ еппъ доде мѣста того. съ всѣмъ клросомъ  съ подвжьнꙑм облашм С 532.5 2. Като същ. подвжьн м мн Приближените, близките, сподвижниците [на някого] прꙁъвавъ ѹала боъстваго попа.  покаꙁавъ мѹ ꙁѣло отъ подвжънꙑхъ мѹ. наслꙗма отъ дха нестааго С 564.10 Изч С Гр σπουδαῖος подвжънъ Нвб Срв подвижен ’който бързо, лесно се движи’ ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ