Старобългарски речник
подател҄ь 
подател҄ь -ꙗ м 1. Дарител, подател да ... бѫдетъ ... длъгослѹжью податель СЕ 92b 17 2. Създател, източник на нещо не стꙑдш л сꙙ прѣсподьн҄ темьнꙑ дꙗволе  штꙋждь стнѣ. подателю блаꙁномъ С 74.28 Изч СЕ С Гр χορηγός Нвб подател ’който дава нещо’ ОА ВА БТР АР РБЕ