Старобългарски речник
подаль 
подаль -ꙗ ср Разстояние, отдалечение повелѣ мѹ ходт не тъьѭ въ манастꙑр. нъ  окрьсть манастꙑра подаль не хѹдо С 562.2 ꙗкоже на толцѣ мѹ подал отт. ꙗкоже вдѣт новѫѭ кесарѭ С 562.4 Изч С подал Нвб Срв далье нареч остар МлБТР дале нареч остар ВА НТ Дюв ДА далнина ж ОА ВА РБЕ