Старобългарски речник
погꙑбѣльнъ 
погꙑбѣльнъ -ꙑ прил Който носи гибел, който е изпълнен с грях; гибелен ѹполъ ес. вꙿсѧ ненавдѧщѧѩ тебѣ. весь же дхъ непрнъ. ꙇ вꙿсѣкѫ ѩꙁѭ квасънѫѭ. квасомь не сплъненомь. погꙑбѣльнꙑмь СЕ 42b 20 сꙑнъ погꙑбѣльнꙑ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας Обреченият на гибел, Юда Искариотски нктоже отъ нхъ не погꙑбе. ткъмо [!] снъ погꙑбѣлънꙑ М Йо 17.12 А, СК108а 1 Изч М А СК СЕ погꙑбѣлънъ погъбѣльнъ Нвб погибелен остар ВА РБЕ Срв гибелен