Старобългарски речник
погꙑбѣль 
погꙑбѣль - ж Погибел, грехопадение, гибел еда повѣстъ къто ... рѣснотѫ твоѭ въ погꙑбѣл СП 87.12 дꙗволъ ... сътвор погꙑбѣль ма С 9.11 въ блѫдьнѫѭ погꙑбѣль въпадохъ С 526.1 акꙑ дѣтштъ отъ дьꙗвола ꙁапꙙтъ въ послѣдьнѫѭ погꙑбѣль сьндохъ С 525.1 погрѫжаѭтъ ловѣкꙑ въ погꙑбѣл҄ь С 158.24—25 сꙑнъ погꙑбѣл ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας Обреченият на гибел, Юда Искариотски нктоже отъ нхъ не погꙑбе. тъкмо снъ погꙑбѣл СК Йо 17.12 СК СП С Гр ἀπώλεια ἡ ὀλέϑριος πτῶσις Нвб погибел остар ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР РБЕ