Старобългарски речник
погꙑбень 
погꙑбень -ꙗ ср Гибел, погубване, разрушение хса. прѣвелко лколюб. вьсѣхъ лкъ спсн пае. нежел погꙑбеню хотꙙшт С 522.14 ѹдобь погꙑбень τὸ εὐάλωτον Слабост, неустойчивост бже вѣдꙑ немощь. ꙇ ѹдобь погꙑбене рода ла СЕ 24а 9 Изч СЕ С Гр ἀπώλεια погꙑбен погꙑбене Нвб погибване остар диал ОА ВА РБЕ Срв погибнуване остар НГер РБЕ