Старобългарски речник
погрбат 
погрбат -погрбаѭ -погрбаш несв Погребвам, полагам мъртвец в гроб не можааше л  ѹкро отрѣшт. мже сам погрбаѭште съвꙙꙁашꙙ С 311.19 мрътвъ  нагъ вдмъ стъ. мѹже прѣстоѧтъ херовмъ ... сего їѡсфъ  нкодмъ погрбата бе сѫмꙿнѣнꙗ С 458.25  ѹмраатъ по ловѣьствѹ.  погрібатъ сꙙ С 117.15—16 погрбат сѧ Изч С Гр κηδεύω ἐνταφιάζω погрібат Нвб погрибавам диал ЕтМл ДА