Старобългарски речник
погребень 
погребень -ꙗ ср Погребение, полагане на мъртвец в гроб, погребване вьꙁльѣвъш бо с мѵро се на тѣло мое на погребене мѧ сътвор М Мт 26.12 З А СК рее же с не дѣ ѩ въ день погребенѣ моего събл҄юде ѭ М Йо 12.7 З А СК о погребен тѣла гнѣ К 12а 33 Срв. С447.29 посъла же кръкꙑгѫ да вьложвъше вь н҄ѫ ьстьно тѣло прѣподобънаꙿго. првеꙁѫтъ вь велкѫѭ цръкъве ...  отътѫдѹ  пакꙑ несѫтъ на погребен С 208.17 даждъ м тѣло мрьтво на погребен С 454.16 божю тѣлес семѹ ... творш погребен С 456.15 Възкресение, възраждане. нъ і въ погребенье его еже от мрътвꙑхъ. хъ ... вьꙁде К 14а 27 Срв. С452.10 пѣснь погребенью ῳ᾿δὴ ἐπιτάφιος Погребална песен кꙑѧ въспош погребеню пѣсн С 457.13—14 М З А СК К С Гр ἐνταφιασμός ταφή κηδεία τὸ ἐνταφιάσαι τὸ ἐκκομισϑῆναι ἀναγέννησις ἀνάστασις погребене погребен погребенье Нвб погребение ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА