Старобългарски речник
поглѹмт сѧ 
поглѹмт сѧ -поглѹмлѭ сѧ -поглѹмш сѧ св Развлека се, позабавлявам се тъ шедъ на походѫ ... ѹꙁьрѣ ꙁдалее плъкъ велкъ народа грꙙдѫштъ. вдѣвъ же мѣсто трѣвно  красъно. сълѣꙁе отъ конꙗ поглѹмт сꙙ С 146.13 поглѹмт сѧ въ емь [на емь] ἀδολεσχέω ἔν τινι Потърся смисъла, разбера същността, осмисля поѹѫ сѩ во вьсѣхъ дѣлѣхъ твоіхъ. ї на ѹінанііхъ твоїхъ поглѹмѫⷧ҇ сѩ СП 76.13 въ ꙁаповѣдехъ твоїхъ поглѹмлѭ сѩ. ї раꙁѹмѣѭ пѫт твоѩ СП 118.15 ї поглѹмлѭ сѩ въ юдесехъ твоїхъ СП 118.27 аꙁъ же поглѹмлѭ сѩ въ ꙁаповѣдехъ твоїхъ СП 118.78 Изч СП С Гр ἀδολεσχέω Нвб поглумя се диал ОА ВА НГер ЕтМл АР РБЕ