Старобългарски речник
повѣдь 
повѣдь - ж 1. Убеждение, вяра въꙁдраꙁхъ петра ѹт мꙙ хотꙙшта ... то м велш отъ рѣ вѣроват ... нктоже отъ рѣ повѣд прностъ нктоже мене прметъ твоꙗ повѣдаѭшта С 510.28 2. Религиозно учение, догма вьсь родъ того гласа рад. ѹтврьждаетꙿ сꙙ ... вьса тварь ꙗко  обꙙꙁань повѣдь обностъ С 509.18 не ꙁнаѭ твоѧ беꙁаконнꙑѧ повѣд ... аште м не дръжш вѣрꙑ како м праꙁдьнѹш памꙙть С 510.12 Изч С Гр δόγμα Нвб Срв ведение книж остар ВА РБЕ