Старобългарски речник
повѣдань 
повѣдань -ꙗ ср 1. Заповед, повеля, нареждане гда же ѹже повѣдано бꙑстъ беꙁбожьно оно  неьство повѣдан. не нарцат ха ...  многа ꙗрость ꙁвѣрінъска двꙁааше сꙙ. отъ неправедънꙑхъ на благовѣрьнꙑѧ С 85.6—7 2. Свидетелство, съобщение  вѣмъ ꙗко стньно естъ повѣдане его СК Йо 21.24  вдѣвꙑ повѣда.  стньно естъ повѣдане го СК Йо 19.35 3. Увещание, подтик поставенъ бвъ апстл д(ам)ащѣннъ сѫ. съ апостла павла. повѣданемъ бжемъ крст Е 38б 6 Изч СК Е С Гр κήρυγμα μαρτυρία ἀποκάλυψις повѣдан повѣдане Нвб Срв ведение книж остар ВА ЕтМл РБЕ