Старобългарски речник
поваждат 
поваждат -поваждаѭ -поваждаш несв Подбуждам, подстрекавам някого към нещо вѣсте ꙗко с ї нѣхъ поваждатꙿ да не жьрѫтъ С 138.21 алеѯандръ рее не тꙑ ѹбо о себѣ се глаголеш. нъ отꙿцемъ свомъ сотонѫ поваждамъ С 157.24 ѹбт го насл҄енѫѭ оть н҄его отроковцѫ поваждаатъ С 521.27 Изч С Гр ὑποτίϑεμαι ἀνασοβέω Вж. при повадт Нвб