Старобългарски речник
побѣда 
побѣда -ꙑ ж 1. Победа, надмощие над противник съставшꙙ рать на поганꙑ ...  ово хъ ꙁбшꙙ ово же прогнашꙙ ... тако гратꙗнъ  еѡдос цѣсара въꙁꙙста побѣдѫ С 197. 12 2. Победа, триумф, тържество се отрокъ мо егоже ꙁволхъ ... пръта вънемъшѧ сѧ не ѹгастъ доньдеже вьꙁведетъ на побѣдѫ сѫдъ М Мт 12.20 З А СК кръстъ въдръженъ бꙑвааше. ꙇ юдѣіска гръдꙑні падааше. да навꙑкнеші. ѣко не дрѣво просто толікѹ юдесъ бѣ віна. прімꙑ дрѣво на побѣдѫ К 10b 15  ѹсъхнѫ смокꙑ  кон҄ьа сꙙ псан. кꙿде т сьмрьт жꙙло. кꙿде т аде побѣда С 352.4 Срв. С487.6 С479.25 дьньсь ѫꙁꙑ сьмрьтьнꙑѧ раꙁдрѣшенꙑ бꙑшꙙ. адоваꙗ побѣда ꙁеꙁе С 487. 3 къде т съмрът побѣда Х IВа 8 М З А СК К С Х Гр νῖκος νίκη νικητήριον τρόπαιον Нвб победа ОА ВА ЕтМл БТР АР Срв Победа ж ЛИ СтИл,РЛФИ Победа МИ СНМБ