Старобългарски речник
побъдѣт 
побъдѣт -побъждѫ -побъдш св Пободърствам, постоя буден известно време тако л не въꙁможе едного аса побьдѣт съ мъноѭ М Мт 26.40 З, А, СК. Срв.Мк 14.37 М, З;СЕ 47а 12—13 Изч М З А СК СЕ Гр γρηγορέω побьдѣт Нвб Срв бдя ОА ВА Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ