Старобългарски речник
плѧсань 
плѧсань -ꙗ ср Танцуване съгрешхъ ... прсно въпадаѭ ... вь клеветꙑ. въ съвадꙑ. въ плѧсанѣ. въ гр ꙁълꙑ СЕ 68а 25 Изч СЕ плѧсан Нвб Срв пля̀сание диал НГер плешене диал РРОДД