Старобългарски речник
пльꙁѣт 
пльꙁѣт несв пльꙁт -пльжѫ -пльꙁш Пълзя, лазя  прѣлож сꙙ въ ꙁм велкъ ...  де пльꙁꙙ къ ръмънѹѹмѹ морѹ С 173.25 Изч С Гр σύρομαι Нвб плъзя остар диал ВА ДА пълзя ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Пълзище МИ ЙЗ,МИПир