Старобългарски речник
плѹт 
плѹт -пловѫ -пловеш несв Плувам плѹ сѹсъ море С 428.21 Изч С Гр πλέω Нвб плувам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА