Старобългарски речник
плодоносьствоват 
плодоносьствоват -плодоносьствѹѭ -плодоносьствѹш несв Давам, раждам плодове  божьствънꙑм напаꙗѧ пт. плодоносъствоват подобьно ꙁьванꙗ. сьсѫждааше С 280.4 Изч С Калка от гр καρποφορέω плодоносъствоват Нвб плодонося книж остар ОА РБЕ