Старобългарски речник
плодовтъ 
плодовтъ -ꙑ прил Плодовит; който дава обилен плод; плодороден аꙁъ же ѣко масліна плодовіта въ домѹ бж СП 51.10 положлъ есі ... ꙁемлѭ плодовітѫ въ слатінѫ СП 106.34 жена твоѣ ѣко лоꙁа плодовта СП 127.3 Образно. бжемь крьстомь.  раломь ѡбьнавлаѫщ ꙁемьлѫ. ст ꙋенц. плодовтѫ покаꙁал есте ТФ А 10 Изч СП ТФ Гр καρποφόρος κατάκαρπος εὐϑηνῶν плодовітъ Нвб плодовит ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА