Старобългарски речник
плнѫт 
плнѫт -плнѫ -плнеш св Плюна плнѫвъ коснѫ  въ ѩꙁкъ М Мк 7.33 З А Б плнѫ на о его ... ꙇ сътвор  проꙁьрѣт М Мк 8.23 З с рекъ плнѫ на ꙁемлѭ М Йо 9.6 З А плнѫвꙑ на ꙁемлѭ СЕ 33а 3 Заплюя някого в знак на презрение. рѫгаахѫ сѧ емѹ ... ꙇ плнѫвъше на нь ... бѣхѫ  по главѣ М Мт 27.30 З Изч М З А Б СЕ Гр πτύω ἐμπτύω Нвб Срв плюна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА