Старобългарски речник
плновень 
плновень -ꙗ ср Плюнка, слюнка с рекъ плнѫ на ꙁемлѭ. ꙇ сътвор (п) брене отъ плновенѣ М Йо 9.6 Изч М З А Гр πτύσμα плновен Нвб Срв плюнка ж