Старобългарски речник
плеще 
плеще ср 1. Плещи, горната част на гърба брѣмена тѧжъка ... въꙁлагаѭтъ на плешта лвска М Мт 23.4 ЗI А съвꙙꙁа брѣмꙙ хотꙙ на скотъ въꙁложт. два вьꙁдвгъ съ многѫ нѹждѫ въꙁложвъ на плешт сво С 41.13 2. Гръб, задната част на тялото плештема своіма осѣнітъ тѩ ї подъ крілѣ его надѣешꙇ сѩ СП 90.4 бѧ го сѣде на плештѹ мꙋ С 41.15 вждъ м плештьма ранꙑ. ѧже прѧхъ С 469.11 плещ въдат τὰ νῶτα δίδωμι Обърна гръб, отстъпя [от неприятеля] съшедъшꙋ же сꙙ мѹ не може стат протвѫ ратнкомъ. нъ плешт въдавъ побѣже отъ лца хъ С 196.14 плещ даꙗт νῶτον δίδωμι Подлагам си гърба плешт сво даꙗше на ранꙑ С 481.3 М З А СК СП С Гр ὦμος νῶτον μετάφρενον плеште Нвб плещи мн ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв плешка ж Бабини плещи МИ ВП,ТО