Старобългарски речник
плесна 
плесна -ꙑ ж или плесно, –а ср Стъпало на крак, ходило ѹшірілъ естъ стопꙑ моѩ подо мъноѭ. ꙁнеможете плеснѣ моі СП 17.37 пргвожденемь плеснѹ своею. пргвоꙁдлъ ес срце вꙿсѣкомѹ недѫгѹ СЕ 35b 15 надѣѭште сꙙ ꙗко ꙁлѣковань отъ плеснѹ го. подастъ сꙙ тѣлесемъ хъ С 556.22 Изч СП СЕ С Гр ἴχνος Нвб плесна ’ходило’ диал ДА