Старобългарски речник
плакат
плакат -плаѫ -плаеш несв Изпирам, изплаквам ꙇ вдѣвъ дъва корабца стоѩшта пр еꙁерѣ. рꙑбꙇтвꙑ же ошедъше отъ неѭ плакаахѫ мрѣжѧ М Лк 5.2 Изч М З А Гр πλύνω Нвб Срв плакна, плавя Плавец ’място, където се къпят овцете’ МИ ГХ,МИМ Плавило МИ ЙЗах,Кюст.кр