Старобългарски речник
плават 
плават -плаваѭ -плаваш несв 1. Плавам, пътувам с кораб, пътувам по море ѹбо сꙙ вельства ... псдона. ѹбо нѣс л нколже плавалъ по морѹ. да бꙑ ѹвѣдѣлъ страхъ го С 115.9 2. Нося се по водата, плувам въвръженомъ же бъвъшемъ. тѣло окаанааго тѹ аб погрꙙꙁе. а схъ добрꙑхъ мѫенкъ тѣлеса. акꙑ кораб връхѹ плаваахѫ С 66.24 Образно. вьлѣꙁъше ждове ... о вѣрѣ стопошꙙ. сего дѣлꙗ нꙑнꙗѹ въ глѫбнѣ нераꙁѹмьꙗ плаваахѫ С 401.4 3. Прич. сег. деят. като същ. плаваѭще м мн Тези, които пътуват по море стротел҄ь вьсе твар ... стонкъ жвотворꙙштѹѹмѹ дхѹ. нераꙁлѫмаꙗ деснца отьа. жвꙑ обраꙁъ отꙋ подобю. тхо отш плаваѭштїмъ С 143.28—29 Изч С Гр πλέω φέρομαι ἐννήχομαι Нвб плавам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв Плавило МИ ЙЗах,Кюст.кр