Старобългарски речник
поновъ 
поновъ прил притеж ЛИ Пиониев, който е в някакви отношения с Пионий она же рее кто стъ отьна моꙗ. аꙁъ понова сестра смъ С 139.3 Изч С Гр τοῦ Πιονίου