Старобългарски речник
пла 
пла -ꙑ ж плоѭ прѣтрат συμπρίζω Измъчвам, подлагам някого на мъчение, като го претривам, стържа с пила пото ѹбо пае ѡ фарсе не пеаасте сꙙ о себѣ. л пото не сьвѣштаваасте сꙙ на манасѭ гда саѭ плоѭ прѣтрааше С 397.1 Изч С Нвб пила ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА