Старобългарски речник
пелена 
пелена -ꙑ ж 1. Пелена пеленꙑ въ рождъство пріемлетъ К 14а 11 Срв. С451.24 Образно. крꙇстъ ꙇ мѹка  гвоꙁде. ꙇ съмрьть сі жівотѹ. бесъмрътънѹмѹ бꙑваѭтъ пеленꙑ. сімъ въторꙑ къ на жівотъ сѧ род К 10b 22 хъ ... пеленамі ꙇ сьде повьѣетъ сѧ. ꙁмрънѫ рождъ сѧ пріѩтъ. ꙁмрънѫ і въ погребенье К 14а 12 Срв. С451.24—25 2. Прен. Младенческа възраст, ранно детство даждъ м сего странꙿнааго. бѣжавъшааго отꙿ самѣхъ пеленъ вь егуптъ. же н града н вьс ... н рода матъ. въ стѹжде странѣ С 455.4 Изч К С Гр σπάργανον Нвб пелена ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА