Старобългарски речник
паѭна 
паѭна -ꙑ ж Паяжина; мрежа, изплетена от паяк въ обліенхъ о беꙁаконеньі покаꙁалъ есі вка. ї сталъ есі ѣко паѫнѫ дшѭ его СП 38.12 вьсі дьні наші оскодѣшѩ. ї гнѣвомь твоімъ ісконьахомъ сѩ. лѣта наша ѣко паѹна поѹаахѫ сѩ СП 89.10 Образно. послѹшанмъ же мѫтелꙗ враждѫ ꙗко меемъ отъсѣе. ꙁатворенмъ же  мльанмъ паѭнꙑ хѹждъшѫѭ славѫ ѹмор С 274.14—15 Изч СП С Гр ἀράχνη паѹна паѫна Нвб Срв паучина диал НТ паяжина, паячина ВА ЕтМл паяжина ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР паяджина ДА