Старобългарски речник
патрк҄ь 
патрк҄ь вж патрк҄II